Girls Varsity vs. Righetti 8-21-18 - Photos By Spike